Dokters, was uw handen

(Artikel van Ben Hobrink in het blad IDDG (In Dienst der Genezing) december 2012)


Hoe verwijder je vastzittende splinters?

"Wormenbloed koken en fijnmalen in olie. Mol doden, koken en in de olie leggen. Ezelsmest mengen met verse melk. Dit alles aanbrengen op de opening.” Dit is één van de succesvolle recepten uit de ‘Heilige Boeken’ van Egypte rond 1550 v.C. De splinters waren na een paar dagen gemakkelijk te verwijderen – los gerot van pure ellende. Dat de patiënt een paar dagen later overleed aan tetanus vanwege de tetanusbacteriën in de ezelsmest deed niets af aan de goede werking van het medicijn... 
 
     Operatietafel in de Middel Eeuwen
Reeds in de klassieke oudheid was het alom bekend dat de Egyptenaren werkelijk meesters waren in het behandelen van wonden en fracturen. Homerus (850 v. C.) schreef: “Egypte (…) daar is elke man een arts, bovenmenselijk wijs.” Maar ondanks de verbluffende anatomische kennis van de Egyptische artsen werden de ziekten zelf toegeschreven aan de werking van goden en demonen. De therapieën waren magische formules en rituelen om deze (boze) geesten tevreden te stellen. De Egyptenaren en de latere artsen in Europa wisten goed de symptomen van een ziekte te beschrijven, maar zij hadden geen enkele methode om een ziekte te voorkomen of te genezen. Dat bleef zo tot ver na de Middeleeuwen. Er is slechts één boek uit de oudheid waarin zulke methoden wel worden beschreven… de Bijbel. Hieronder volgen enkele voorbeelden hoe ziekten en epidemieën met succes bestreden werden door de voorschriften uit de Bijbel te volgen.

Lees meer...

De Metamorfose

(Artikel van Ben Hobrink in een evangeliesatieblad)

Een van de meest wonderlijke en onbegrijpelijke processen in de natuur is de metamorfose bij insecten. Als een insect een ei legt, groeit daar een larve uit, die zich een aantal weken volpropt met voedsel. De bekendste larven zijn de rups en de made. Je weet wel, maden zijn die vieze witte beestjes die op bedorven voedsel zitten. Als de larve volgroeid is, gaat hij zich verpoppen. Dat wil zeggen: hij verstopt zich ergens op een rustig plekje en gaat zich inkapselen met draadjes die hij zelf heeft gesponnen. De bekendste pop-draadjes zijn die van de zijderups. En dan…

 

Maden

Wonderlijk

Dan voltrekt zich misschien wel het meest wonderlijke en delicate proces dat in de natuur te vinden is. Het inwendige van de larve – alle spieren en alle organen – lossen op tot één grote brij van cellen. De larve bevindt zich op de rand van de dood… Maar dan, in de loop van enkele weken of maanden, ontstaat er uit die brij van cellen een totaal nieuw wezen dat op geen enkele manier lijkt op de larve van het begin.

Als het nooit onderzocht zou zijn geweest, zou je niet kunnen geloven dat de rups aan het begin van het proces hetzelfde wezentje is als de vlinder aan het eind van het proces. Of dat de made in het vlees, is uitgegroeid tot de vlieg die je ’s zomers lastig valt.

 

Geestelijke metamorfose

Geestelijk gezien gaat het ook zo bij de mens. Soms, als je over het leven nadenkt en je eigen problemen en rottigheid ziet, of nadenkt over het onrecht op de wereld of over ziekte en problemen in de maatschappij, dan voel je je zo nietig als een rups. Dan wil je – net als die rups – jezelf terugtrekken op een stil plekje. Je voelt in je binnenste één grote brij van gedachten en gevoelens. 

Lees meer...

Horloge met adres…

(Artikel van Ben Hobrink in een column bij een congres) 

Het is verheugend dat steeds meer mensen ‘een horloge’ vinden. Daarmee bedoel ik dat wetenschappers steeds meer gaan inzien, dat het leven, de aarde en zelfs de hele kosmos niet door toeval zijn ontstaan, maar het product zijn van een doelbewust ontwerp, Intelligent Design. Wat me bij veel geleerden opvalt, is dat het ‘horloge’ - alles in de natuur - wel volkomen uit elkaar wordt gehaald en bestudeerd, maar dat velen niet de moeite nemen om op de achterplaat te kijken waar de naam en het adres van de maker staan gegraveerd…
Naarmate ik de Bijbel bestudeer en op de details let, word ik steeds enthousiaster over dat Boek. Er is geen enkel ander boek in de oudheid waar zoveel wetenschappelijk verantwoorde feiten in staan als in de Bijbel. Dat boek is de wetenschap in veel gevallen 3500 jaar vooruit! Pas in onze tijd beginnen we iets te begrijpen van de vele feiten die in de Bijbel worden genoemd op het gebied van voeding, gezondheid, hygiëne, geslachtsziekten, epidemieën, sterrenkunde, schepping/evolutie, enzovoort. In het boek ‘Moderne wetenschap in de Bijbel’ zijn tientallen van zulke feiten genoemd en uitgewerkt.

Naarmate onze kennis toeneemt, komt de wetenschap steeds dichter bij de beweringen van de Bijbel. Dat zie je bijvoorbeeld in de geologie op het gebied van wereldwijde catastrofen. Vroeger werd je uitgelachen als je geloofde dat het aardoppervlak niet is gevormd door langzame processen, maar door catastrofen. Nu komt het evolutiemodel steeds dichter bij het zondvloedmodel. Alleen de tijdrekening is totaal verschillend.

Het is vooral voor geleerde mensen een gevaarlijke verleidelijk dat we in de media alleen mogen meepraten over ‘het ontstaan van het horloge’ als we ons beperken tot de binnenkant van het uurwerk en niets zeggen over het adres op de achterkant. In mijn ogen zijn de christenen dé aangewezen personen om hun buren, kennissen en vrienden de achterkant van het horloge te laten zien en te wijzen op de Naam die daar staat. Te wijzen op de maker van heel het ingewikkelde apparaat – de Schepper van het horloge. En die Schepper is de God van de Bijbel. Ik denk dat er op de achterplaat waarschijnlijk zoiets zal staan als ‘Yahweh & Zoon’.
En wat onszelf betreft: laten we regelmatig naar de Maker van het horloge gaan en vol ontzag tegen Hem zeggen dat Hij het horloge - de hele schepping - geweldig mooi heeft gemaakt. Daar houdt Hij van.